Od 1 kwietnia 2013 roku zmieniły się przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku VAT w obszarze usług pocztowych. Zgodnie ze zmianami, najpopularniejsze usługi pocztowe (powszechne), czyli listy i paczki pocztowe (krajowe i zagraniczne) w dalszym ciągu nie będą obciążane tym podatkiem. Stawką VAT objęte będą niepowszechne usługi pocztowe.
 


SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ 1: USŁUGI POWSZECHNE W OBROCIE KRAJOWYM
Rozdział I. Przesyłki listowe nierejestrowane »
Rozdział II. Przesyłki polecone »
Rozdział III. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością »
Rozdział IV. Paczki pocztowe »
Rozdział V. Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością »
Rozdział VI. Przesyłki dla ociemniałych oraz przesyłki zawierające obowiązkowe egzemplarze biblioteczne »
Rozdział VII. Potwierdzenie odbioru w obrocie krajowym »
Rozdział VIII. Zwrot przesyłek w obrocie krajowym »

CZĘŚĆ 2: USŁUGI POWSZECHNE W OBROCIE ZAGRANICZNYM
Rozdział IX. Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe »
Rozdział X. Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne »
Rozdział XI. Przesyłki dla ociemniałych »
Rozdział XII. Worek M priorytetowy »
Rozdział XIII. Worek M ekonomiczny »
Rozdział XIV. Przesyłki polecone priorytetowe w tym polecone priorytetowe worki M »
Rozdział XV. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością priorytetowe »
Rozdział XVI. Paczki pocztowe priorytetowe »
Rozdział XVII. Paczki pocztowe ekonomiczne »
Rozdział XVIII. Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością »
Rozdział XIX. Potwierdzenie odbioru i ekspres dla przesyłek zagranicznych »
Rozdział XX. Zwroty przesyłek w obrocie zagranicznym »
Rozdział XXI. Paczki pocztowe ekonomiczne i priorytetowe - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy »

 

 

Wszystkie cenniki na tej stronie maja charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych w stosunku do Poczty Polskiej SA. Udostępnione cenniki nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie służą pomocniczemu obliczaniu opłat pocztowych. W celu weryfikacji cen, zapraszamy do skorzystania z aktualnych cenników dostępnych w formie elektronicznej na stronie oficjalnej cennik.poczta-polska.pl Przedstawione ceny są cenami brutto. Administrator nie odpowiada za chwilowy brak aktualności cenników.

Stan prawny z dnia: 01.02.2014r.

CZĘŚĆ 1: USŁUGI POWSZECZNE W OBROCIE KRAJOWYM

Rozdział I. Przesyłki listowe nierejestrowane

 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
1.Przesyłka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restanteGabaryt A ekonomicznaGabaryt A priorytetowa
1.1.do 350 g1,752,35
1.2.ponad 350g do 1000g3,704,50
1.3.ponad 1000g do 2000g6,308,80
2.Przesyłka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restanteGabaryt B ekonomicznaGabaryt B priorytetowa
2.1.do 350 g3,755,10
2.2.ponad 350g do 1000g4,757,10
2.3.ponad 1000g do 2000g7,3010,90
3.Kartka pocztowa, w tym nadana na poste restanteEkonomicznaPriorytetowa
3.1.1,602,35
4Traktowanie przesyłki listowej nierejestrowanej nieopłaconej lub opłaconej w kwocie niższej od należnej
4.11. Przesyłka listowa nierejestrowana nieopłacona
4.1aa) zwrot do nadawcy przesyłki nieopłaconej w celu jej odbioru przez nadawcę50 % opłaty za nadanie danej przesyłki *
4.1blub
b) zwrot do nadawcy przesyłki nieopłaconej a następnie ponowne przyjęcie jej do przemieszczenia i doreczenia
50 % opłaty za nadanie danej przesyłki * + opłata należna za nadanie danej przesyłki
4.1club
c) doręczenie adresatowi przesyłki nieopłaconej w przypadku braku adresu nadawcy na przesyłce
opłata należna za nadanie danej przesyłki
4.22. Przesyłka listowa nierejestrowana opłacona w kwocie niższej od należnej
4.2aa) doręczenie adresatowi przesyłki opłaconej w kwocie niższej od należnejopłata brakująca do należnej za nadanie danej przesyłki
4.2blub w przypadku odmowy jej przyjęcia przez adresata:
b) zwrot do nadawcy przesyłki opłaconej w kwocie niższej od należnej w celu jej odbioru przez nadawcę
50 % opłaty za nadanie danej przesyłki *
4.2club
c) zwrot do nadawcy przesyłki opłaconej w kwocie niższej od należnej, a następnie ponowne przyjęcie jej do przemieszczenia i doreczenia
50 % opłaty za nadanie danej przesyłki * + opłata brakująca do należnej za nadanie danej przesyłki
* dla przesyłek ekonomicznych w gabarycie A w przedziale wagowym do 350g opłata wynosi 0,85 zł,
dla przesyłek ekonomicznych w gabarycie B w przedziale wagowym:
  - do 350g opłata wynosi 1,85 zł,
  - ponad 350g do 1000g opłata wynosi 2,35 zł,
dla przesyłek priorytetowych w gabarycie A w przedziale wagowym do 350g opłata wynosi 1,15 zł.
UWAGA:
Odmowa zapłaty przez nadawcę lub adresata którejkolwiek z opłat powoduje, że daną przesyłkę traktuje się jako niedoręczalną.


Rozdział II. Przesyłki polecone

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)*
5.Przesyłka polecona, w tym nadana na poste restanteGabaryt A ekonomicznaGabaryt A priorytetowa
5.1.do 350 g4,205,50
5.2.ponad 350g do 1000g5,907,20
5.3.ponad 1000g do 2000g8,5011,00
6.Przesyłka polecona, w tym nadana na poste restanteGabaryt B ekonomicznaGabaryt B priorytetowa
6.1.do 350 g7,508,30
6.2.ponad 350g do 1000g8,3011,00
6.3.ponad 1000g do 2000g9,5014,50
*Opłata za przesłkę poleconą zawiera opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej w wysokości 2,90 zł.Rozdział III. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
7.Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością, w tym nadana na poste restante
1) opłata za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki rejestrowanej według właściwej kategorii wagowej
Gabaryt A ekonomicznaGabaryt A priorytetowa
7.1.do 350 g8,5010,00
7.2.ponad 350g do 1000g9,5011,00
7.3.ponad 1000g do 2000g10,5012,00
7.4.2) opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część1,00
8.Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością, w tym nadana na poste restante
1) opłata za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki rejestrowanej według właściwej kategorii wagowej
Gabaryt B ekonomicznaGabaryt B priorytetowa
8.1.do 350 g11,0013,50
8.2.ponad 350g do 1000g11,5014,50
8.3.ponad 1000g do 2000g14,0017,00
8.4.2) opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część1,00
Wartość przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością nie może być wyższa niż 70.000 zł.

WYMIARY PRZESYŁEK LISTOWYCH
Wymiary przesyłek listowych wynoszą:
MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

1. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:
Maksimum: suma długości plus podwójna średnica - 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm
Minimum: suma długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

2. Wymiary kartek pocztowych wynoszą:
Maksimum: 120 x 235 mm
Minimum: 90 x 140 mm.
Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.
PRZY CZYM:
GABARYT A to przesyłki o wymiarach:
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mmm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.

GABARYT B to przesyłki o wymiarach:
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
 


Rozdział IV. Paczki pocztowe

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
9.Paczka pocztowa, w tym nadana na poste restanteGabaryt A ekonomicznaGabaryt A priorytetowa
9.1.do 1 kg9,5011,00
9.2.ponad 1 kg do 2 kg11,0013,00
9.3.ponad 2 kg do 5 kg13,0014,50
9.4.ponad 5 kg do 10 kg18,0020,50
10.Paczka pocztowa, w tym nadana na poste restanteGabaryt B ekonomicznaGabaryt B priorytetowa
10.1.do 1 kg12,0014,50
10.2.ponad 1 kg do 2 kg14,5017,00
10.3.ponad 2 kg do 5 kg17,0019,00
10.4.ponad 5 kg do 10 kg22,0026,00Rozdział V. Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
11.Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością, w tym nadana na poste restante
1) opłata za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie paczki według właściwej kategorii wagowej
Gabaryt A ekonomicznaGabaryt A priorytetowa
11.1.do 1 kg9,5011,00
11.2.ponad 1 kg do 2 kg11,0013,00
11.3.ponad 2 kg do 5 kg13,0014,50
11.4.ponad 5 kg do 10 kg18,0020,50
11.5.2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część1,00
12.Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością, w tym nadana na poste restante
1) opłata za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie paczki według właściwej kategorii wagowej
Gabaryt B ekonomicznaGabaryt B priorytetowa
12.1.do 1 kg12,0014,50
12.2.ponad 1 kg do 2 kg14,5017,00
12.3.ponad 2 kg do 5 kg17,0019,00
12.4.ponad 5 kg do 10 kg22,0026,00
12.5.2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część1,00
Wartość paczki z zadeklarowaną wartością nie może być wyższa niż 70.000 zł.

WYMIARY PACZEK POCZTOWYCH
Wymiary paczek wynoszą:
MAKSIMUM: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, z tolerancją +/- 2 mm.

PRZY CZYM:
GABARYT A to paczki o wymiarach:
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mmm.

GABARYT B to paczki o wymiarach:
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mmm.
MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
 


Rozdział VI. Przesyłki dla ociemniałych oraz przesyłki zawierające obowiązkowe

egzemplarze biblioteczne

WRÓĆ DO MENU »
Na podstawie zapisów art. 26 ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) i art. 7 ustawy z dn. 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z późn. zm.), z opłaty pocztowej są zwolnione:

1) przesyłki dla ociemniałych o masie do 7000 g - za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego samego rodzaju i tej samej masy lub innej cechy, od której jest uzależniona wysokość opłaty - ustalonej w Cenniku usług powszechnych;
zwolnienie nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej,

2) przesyłki zawierające bowiązkowe egzemplarze biblioteczne wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania - do wysokości najniższej opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy ustalonej w Cenniku usług powszechnych.
 


Rozdział VII. Potwierdzenie odbioru w obrocie krajowym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
 
13.
 
Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej1,90
Uwagi do poz. 13:
1) Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej może być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki rejestrowanej, ponieważ łącznie z tą przesyłką stanowi usługę kompleksową.
2) Opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki.


Rozdział VIII. Zwrot przesyłek w obrocie krajowym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
14.Zwrot przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy
14.1.przesyłki rejestrowanejopłata jak za daną przesyłkę rejestrowaną nadaną jako przesyłka ekonomiczna*
14.2.przekazu pocztowego5,20
*Zwrot przesyłek nie jest dokonywany w terminach przewidzianych dla przesyłek priorytetowych, nawet jeśli zostały nadane jako priorytetowe. Wyjątek stanowią paczki z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego, które zwracane są do nadwcy jako priorytetowe.
Uwagi do poz. 14:
1) Zwroty, o których mowa w niniejszej pozycji nie dotyczą zwrotów z tytułu dodatkowych żądań Klientów. Warunki dokonywania zwrotów z tytułu dodatkowych żądań Klientów wyszczególnione są w cenniku opłat dodatkowych.
2) W przypadku zwrotu przesyłki z zadeklarowaną wartością nie jest powtórnie pobierana opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością.
3) Wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru podlega zwrotowi.
Przesyłkami rejestrowanymi w obrocie krajowym objętymi niniejszym Cennikiem są:
1) przesyłki polecone,
2) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością,
3) paczki pocztowe,
4) paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością.CZĘŚĆ 2: USŁUGI POWSZECZNE W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Rozdział IX. Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
15.Masa przesyłkiStrefa A
Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem
Strefa B
Ameryka Północna, Afryka
Strefa C
Ameryka Południowa, Środkowa i Azja
Strefa D
Australia i Oceania
15.1.do 50g5,205,205,205,20
15.2.ponad 50g do 100g11,5011,5011,5011,50
15.3.ponad 100g do 350g13,0013,0013,0013,00
15.4.ponad 350g do 500g15,3019,3024,0034,50
15.5.ponad 500g do 1000g29,3038,0045,0068,00
15.6.ponad 1000g do 2000g58,9077,0095,00147,00


Rozdział X. Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
16.Masa przesyłkiKraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem)Kraje pozaeuropejskie
16.1.do 50g5,005,00
16.2.ponad 50g do 100g9,009,00
16.3.ponad 100g do 350g10,0010,00
16.4.ponad 350g do 500g11,0011,50
16.5.ponad 500g do 1000g21,3021,80
16.6.ponad 1000g do 2000g40,9041,40
WYMIARY PRZESYŁEK LISTOWYCH
Wymiary przesyłek listowych wynoszą:
MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

1. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:
Maksimum: suma długości plus podwójna średnica - 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm
Minimum: suma długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.

2. Wymiary kartek pocztowych wynoszą:
Maksimum: 120 x 235 mm
Minimum: 90 x 140 mm.
Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.
Podział krajów i terytoriów na strefy znajduje się w "Wykazie krajów według pocztowej drogi kierowania" dostępnym w każdej placówce Poczty Polskiej S.A. Informacje dotyczące przynależności krajów i terytoriów do odpowiedniej strefy znaleźć można również w tabeli zatytułowanej "PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy" zamieszczonej w rozdziale XXI Cennika, jednakże z zastrzeżeniem, że podstrefy A1 do A5 w przypadku paczek priorytetowych stanowią łącznie odpowiednik strefy A w przypadku przesyłek listowych.
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
17Traktowanie przesyłki listowej nierejestrowanej nieopłaconej lub opłaconej w kwocie niższej od należnej
17.11. Przesyłka listowa nierejestrowana nieopłacona adresowana za granicę
17.1aa) zwrot do nadawcy przesyłki nieopłaconej w celu jej odbioru przez nadawcę1,20
17.1blub
b) zwrot do nadawcy przesyłki nieopłaconej, a następnie ponowne przyjęcie jej do przemieszczenia i doreczenia
1,20 + opłata należna za nadanie danej przesyłki
17.22. Przesyłka listowa nierejestrowana opłacona w kwocie niższej od należnej adresowana za granicę
17.2aa) zwrot do nadawcy przesyłki opłaconej w kwocie niższej od należnej w celu jej odbioru przez nadawcę1,20
17.2blub
b) zwrot do nadawcy przesyłki opłaconej w kwocie niższej od należnej, a następnie ponowne przyjęcie jej do przemieszczenia i doreczenia
1,20 + opłata brakująca do należnej za nadanie danej przesyłki
17.33. Przesyłka listowa nierejestrowana nieopłacona lub opłacona w kwocie niższej od należnej adresowana do Polski
17.3adoręczenie adresatowi przesyłki nieopłaconej lub opłaconej w kwocie niższej od należnej1,20


Rozdział XI. Przesyłki dla ociemniałych

WRÓĆ DO MENU »
Przesyłka dla ociemniałych jest wolna od opłaty, ale w przypadku przesyłania przesyłki jako priorytetowej wymagana jest dopłata lotnicza (tabelka poniżej):
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
18.Masa przesyłkiStrefa A
Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem
Strefa B
Ameryka Północna, Afryka
Strefa C
Ameryka Południowa, Środkowa i Azja
Strefa D
Australia i Oceania
18.1.Dopłata lotnicza
za każde 10 g masy przesyłki
0,100,200,300,60
Dopuszczalna granica masy i wymiarów:
Masa: 7000g.
Wymiary: jak dla przesyłki listowej określonej pod pozycją 16.


Rozdział XII. Worek M priorytetowy

WRÓĆ DO MENU »
Worek zbiorczy zawierający druki, dzienniki, czasopisma i książki przesyłane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem*
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
19.Masa przesyłkiStrefa A
Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem
Strefa B
Ameryka Północna, Afryka
Strefa C
Ameryka Południowa, Środkowa i Azja
Strefa D
Australia i Oceania
19.1.do 2000g45,0065,0085,00145,00
19.2.ponad 2000g do 2500g50,0075,00100,00175,00
19.3.ponad 2500g do 3000g55,0085,00115,00205,00
19.4.ponad 3000g do 3500g60,0095,00130,00235,00
19.5.ponad 3500g do 4000g65,00105,00145,00265,00
19.6.ponad 4000g do 4500g70,00115,00150,00295,00
19.7.ponad 4500g do 5000g75,00125,00175,00325,00
19.8.za każde kolejne 500g10,5015,5020,5035,50


Rozdział XIII. Worek M ekonomiczny

WRÓĆ DO MENU »
Worek zbiorczy zawierający druki, dzienniki, czasopisma i książki przesyłane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem*
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
20.Masa przesyłkiKraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem)Kraje pozaeuropejskie
20.1.do 5000g31,0035,00
20.2.za każde kolejne 1000g lub ich część6,508,00
UWAGI do poz. 19 i 20:
Dopuszczalna graniczna masa: 30 000 g**
* W workach M można umieszczać także: płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne.
Przedmioty powinny być przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą, a masa każdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2 kg.
** Maksymalna masa worka M wysyłanego do Kazachstanu, Korei Północnej (Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii wynosi 20 000 g.


Rozdział XIV. Przesyłki polecone priorytetowe, w tym polecone priorytetowe worki M

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)*
21.Masa przesyłkiStrefa A
Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem
Strefa B
Ameryka Północna, Afryka
Strefa C
Ameryka Południowa, Środkowa i Azja
Strefa D
Australia i Oceania
21.1.do 50g16,0016,0016,0016,00
21.2.ponad 50g do 100g17,0017,0017,0017,00
21.3.ponad 100g do 350g18,3018,3018,3018,30
21.4.ponad 350g do 500g20,6024,6029,3039,80
21.5.ponad 500g do 1000g34,6043,3050,3073,30
21.6.ponad 1000g do 2000g64,2082,30100,30152,30
*Opłata za przesyłkę poleconą zawiera opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej w wysokości 11,00 zł.
22.Worek M polecony priorytetowy:
22.1.1) opłata za worek M uzależniona od jego masy oraz strefy, do której należy kraj przeznaczeniaodpowiednio jak w poz. 19
22.2.2) opłata za traktowanie worka M jako poleconego8,60


Rozdział XV. Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością priorytetowe

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
23.Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa:
23.1.1) opłata za przesyłkę listową poleconą priorytetowąodpowiednio jak w poz. 21
23.2.2) opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 złotych zadeklarowanej wartości lub ich część1,00
UWAGA do poz. 23:
Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.


Rozdział XVI. Paczki pocztowe priorytetowe

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata za paczkę (w złotych)
24.Masa przesyłkiStrefa A1Strefa A2Strefa A3Strefa A4Strefa A5Strefa BStrefa CStrefa D
24.1.do 1kg60,0070,0070,0034,0066,0081,0089,00103,00
24.2.ponad 1 kg do 2 kg72,0082,0082,0037,0078,00102,00116,00145,00
24.3.ponad 2 kg do 3 kg80,0098,0098,0039,0094,00126,00140,00188,00
24.4.ponad 3 kg do 4 kg92,00102,00102,0041,0098,00146,00170,00231,00
24.5.ponad 4 kg do 5 kg102,00114,00114,0045,00110,00172,00205,00272,00
24.6.ponad 5 kg do 6 kg105,00117,00117,0048,00113,00184,00225,00312,00
24.7.ponad 6 kg do 7 kg110,00124,00124,0051,00120,00203,00254,00354,00
24.8.ponad 7 kg do 8 kg117,00131,00131,0053,00127,00222,00283,00398,00
24.9.ponad 8 kg do 9 kg125,00139,00139,0056,00135,00240,00311,00439,00
24.10.ponad 9 kg do 10 kg133,00145,00145,0059,00141,00258,00336,00481,00
24.11.ponad 10 kg do 11 kg139,00151,00158,0062,00147,00276,00363,00524,00
24.12.ponad 11 kg do 12 kg145,00160,00167,0064,00156,00297,00386,00566,00
24.13.ponad 12 kg do 13 kg155,00166,00176,0067,00162,00318,00416,00608,00
24.14.ponad 13 kg do 14 kg162,00172,00185,0070,00168,00339,00448,00650,00
24.15.ponad 14 kg do 15 kg171,00179,00194,0072,00175,00360,00466,00692,00
24.16.ponad 15 kg do 16 kg179,00187,00212,0075,00183,00390,00500,00723,00
24.17.ponad 16 kg do 17 kg187,00196,00221,0078,00192,00411,00514,00755,00
24.18.ponad 17 kg do 18 kg196,00204,00230,0081,00200,00433,00538,00772,00
24.19.ponad 18 kg do 19 kg202,00211,00239,0083,00207,00454,00561,00807,00
24.20.ponad 19 kg do 20 kg211,00221,00249,0086,00217,00475,00586,00840,00


Rozdział XVII. Paczki pocztowe ekonomiczne

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata za paczkę (w złotych)
25.Masa przesyłkiStrefa 10Strefa 11Strefa 12Strefa 13Strefa 20Strefa 30Strefa 40
25.1.do 1kg56,0056,0032,0052,0057,0059,0061,00
25.2.ponad 1 kg do 2 kg62,0062,0035,0058,0063,0065,0067,00
25.3.ponad 2 kg do 3 kg67,0067,0037,0063,0068,0070,0073,00
25.4.ponad 3 kg do 4 kg75,0075,0040,0071,0076,0077,0079,00
25.5.ponad 4 kg do 5 kg84,0084,0041,0080,0085,0086,0087,00
25.6.ponad 5 kg do 6 kg86,0096,0043,0082,0089,0090,0095,00
25.7.ponad 6 kg do 7 kg88,0098,0045,0084,0092,0098,00101,00
25.8.ponad 7 kg do 8 kg90,00105,0048,0086,00100,00106,00109,00
25.9.ponad 8 kg do 9 kg92,00112,0050,0088,00108,00114,00116,00
25.10.ponad 9 kg do 10 kg95,00120,0052,0091,00114,00122,00124,00
25.11.ponad 10 kg do 11 kg100,00127,0055,0096,00122,00130,00133,00
25.12.ponad 11 kg do 12 kg105,00135,0056,00101,00129,00139,00142,00
25.13.ponad 12 kg do 13 kg110,00143,0058,00106,00138,00149,00153,00
25.14.ponad 13 kg do 14 kg116,00151,0060,00112,00150,00159,00163,00
25.15.ponad 14 kg do 15 kg124,00159,0063,00120,00162,00169,00173,00
25.16.ponad 15 kg do 16 kg127,00167,0065,00123,00165,00173,00178,00
25.17.ponad 16 kg do 17 kg131,00175,0067,00127,00170,00178,00186,00
25.18.ponad 17 kg do 18 kg136,00183,0069,00132,00177,00185,00197,00
25.19.ponad 18 kg do 19 kg141,00191,0072,00137,00182,00194,00206,00
25.20.ponad 19 kg do 20 kg146,00199,0074,00142,00187,00200,00217,00
UWAGI do poz. 24 i 25:
1) Paczki pocztowe ekonomiczne i priorytetowe przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w tabeli zatytułowanej "PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajów i terytoriów na strefy" zamieszczonej w rozdziale XXI Cennika.
2) Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów, limitów masy i zadeklarowanej wartości, szacunkowych terminów doręczania paczek pocztowych priorytetowych oraz deklaracji celnych i ograniczeń w obrocie z poszczególnymi krajami podane są w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.


Rozdział XVIII. Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
26.Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa:
26.1.1) opłata za paczkę uzależniona od masy paczki oraz strefy, do której należy kraj przeznaczeniaodpowiednio jak w poz. 24
26.2.2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 złotych zadeklarowanej wartości lub ich część1,00
27.Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczna:
27.1.1) opłata za paczkę uzależniona od masy paczki oraz strefy, do której należy kraj przeznaczeniaodpowiednio jak w poz. 25
27.2.2) opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 złotych zadeklarowanej wartości lub ich część1,00
UWAGA do poz. 26 i 27:
Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością przyjmuje się do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.


Rozdział XIX. Potwierdzenie odbioru i ekspres dla przesyłek zagranicznych

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
28.Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej3,00
28.1.UWAGI:
1) Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej może być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki rejestrowanej, ponieważ łącznie z tą przesyłką stanowi usługę kompleksową.
2) Opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki.
29.Traktowanie jako ekspresowej - paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) priorytetowej6,00
UWAGI do poz. 29:
1) Traktowanie jako ekspresowej paczki priorytetowej może być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki priorytetowej, ponieważ łącznie z tą przesyłką stanowi usługę kompleksową.
2) Paczki pocztowe priorytetowe ekspresowe przyjmowane są do krajów i terytoriów podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym" dostępnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.


Rozdział XX. Zwroty przesyłek w obrocie zagranicznym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
30.Zwrot przesyłki poleconej priorytetowej do nadawcy - po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy za granicąopłata jak za przesyłkę poleconą ekonomiczną w obrocie krajowym o tej samej masie i o gabarycie A*
* W przypadku zagranicznych przesyłek listowych o masie powyżej 2 000 g opłata za zwrot jak za przesyłkę poleconą ekonomiczną w gabarycie A o masie 2 000 g w obrocie krajowym.
31.Zwrot przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością priorytetowej do nadawcy - po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia lub wydania odbiorcy za granicąopłata jak za przesyłkę listową z zadeklarowaną wartością ekonomiczną w obrocie krajowym o tej samej masie i o gabarycie A
UWAGI do poz 30 i 31:
1) Zwroty, o których mowa w niniejszych pozycjach nie dotyczą zwrotów z tytułu dodatkowych żądań Klientów. Warunki dokonywania zwrotów z tytułu dodatkowych żądań Klientów wyszczególnione są w cenniku opłat dodatkowych.
2) W przypadku zwrotu przesyłki z zadeklarowaną wartością nie jest powtórnie pobierana opłata za traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością.
3) Wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru (poz. 28) podlega zwrotowi.
Przesyłkami rejestrowanymi w obrocie zagranicznym objętymi niniejszym Cennikiem są:
1) przesyłki polecone, w tym worek M,
2) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością,
3) paczki pocztowe,
4) paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością.


Rozdział XXI. Paczki pocztowe ekonomiczne i priorytetowe - informacje o podziale krajów

i terytoriów na strefy

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa kraju lub terytoriumStrefa, do której zaliczono dany kraj lub dane terytorium

 
Paczki pocztowe ekonomicznePaczki pocztowe priorytetowe
1Afganistan30C
2Afryka Południowa RepublikaPatrz: Republika Południowej Afryki (RPA)
3Albania10A2
4Algieria20B
5Angola20B
6Anguilla30C
7Antigua i Barbuda30C
8Antyle HolenderskiePatrz: Curacao oraz Bonaire, Saba, Świętego Eustachego Wyspa (Sint Eustatius) i Sint Maarten (d. Antyle Holenderskie)
9Arabia Saudyjska30C
10Argentyna30C
11Armenia30C
12Aruba30C
13Australia40D
14Austria10A1
15Azerbejdżan30C
16Bahamy30C
17Bahrajn30C
18Bangladesz30C
19Barbados30C
20Belgia11A2
21Belize30C
22Benin (ex Dahomej)20B
23Bermudy20B
24Bhutan30C
25Białoruś11A1
26BirmaPatrz: Myanmar (Birma)
27Boliwia30C
28Bośnia i Hercegowina10A1
29Botswana20B
30Brazylia30C
31Brunei (Brunei Darussalam)30C
32Brytyjskie Wyspy Dziewicze30C
33Bułgaria10A1
34Burkina Faso20B
35Burundi20B
36Chile30C
37Chińska Republika Ludowa z wyjątkiem specjalnego regionu administracyjnego Honkongu i Makau (Macao)30C
37aHongkong specjalny region administracyjny30C
37bMakau (Macao)30C
38Chorwacja10A1
39Curaçao oraz Bonaire, Saba, Świętego Eustachego Wyspa (Sint Eustatius) i Sint Maarten (d. Antyle Holenderskie)30C
40Cypr10A2
41Czad20B
42Czarnogóra20A2
43Czechy12A4
44Dania z Grenlandią i Wyspami Owczymi10A1
45Dominika30C
46Dominikana30C
47Dżibuti20B
48Egipt20B
49Ekwador30C
50Erytrea20B
51Estonia10A1
52Etiopia20
53Falklandy (Malwiny)30
54Fidżi40D
55Filipiny30C
56Finlandia11A2
57Francja z Korsyką oraz Andorą i Monako (bez departamentów zamorskich)10A2
58Gabon20B
59Gambia20B
60Ghana20B
61Gibraltar10A2
62Grecja10A2
63Grenada30C
64Gruzja30C
65Gujana30C
66Gujana Francuska30C
67Gwadelupa30C
68Gwatemala30C
69Gwinea20B
70Gwinea Bissau20B
71Gwinea Równikowa20B
72Haiti30C
73Hiszpania z Balearami (Majorką, Minorką, Ibizą, Formenterą, Cabrerą) i Wyspami Kanaryjskimi oraz Ceutą i Melillą10A2
74Holandia10A1
75Honduras30C
76Indie30C
77Indonezja30C
78Irak30C
79Iran30C
80Irlandia (Eire)10A2
81Islandia10A2
82Izrael10A2
83Jamajka30C
84Japonia30C
85Jemen30C
86Jordania30C
87Kajmany30C
88Kambodża30C
89Kamerun20B
90Kanada20B
91Katar30C
92Kazachstan30C
93Kenia20B
94Kirgistan30C
95Kiribati40D
96Kolumbia30C
97Komory20B
98Kongo20B
99Kongo Republika Demokratyczna (d. Zair)20B
100Korea Południowa (Republika)30C
101Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo - Demokratyczna)30C
102Kosowo10A2
103Kostaryka30C
104Kuba (wszystkie miejscowości oprócz Guantaname Bay)*
* nie dot. paczek priorytetowych
30C
105Kuwejt30C
106Laos30C
107Lesotho20B
108Liban30C
109Liberia B
110Libia20B
111Litwa10A1
112Luksemburg10A1
113Łotwa10A1
114Macedonia10A1
115Madagaskar20B
116Majotta (Mayotte)20B
117Malawi20B
118Malezja30C
119Mali20B
120Malta10A2
121Maroko20B
122Martynika30C
123Mauretania20B
124Mauritius20B
125Meksyk20B
126Mołdawia (Mołdowa)10A2
127Mongolia30C
128Mozambik20B
129Myanmar (Birma)30C
130Namibia20B
131Nauru40D
132Nepal30C
133Niemcy13A5
134Niger20B
135Nigeria20B
136Nikaragua30C
137Norwegia11A2
138Nowa Kaledonia40D
139Nowa Zelandia30C
140Oman30C
141Pakistan30C
142Panama30C
143Papua - Nowa Gwinea40D
144Paragwaj30C
145Peru30C
146Polinezja Francuska40D
147Portugalia z Azorami i Maderą11A3
148Republika Demokratyczna Konga (d. Zair)Patrz: Kongo Republika Demokratyczna (d. Zair)
149Republika Południowej Afryki (RPA)20B
150Republika Środkowoafrykańska (Centrafrique)20B
151Republika Zielonego Przylądka (Cap Vert)20B
152Reunion20B
153Rosja11A3
154Rumunia10A2
155Rwanda (Ruanda)20B
156Salwador30C
157Senegal20B
158Serbia10A2
159Seszele20B
160Sierra Leone20B
161Singapur30C
162Słowacja12A4
163Słowenia10A1
164Somalia20B
165Sri Lanka30C
166Stany Zjednoczone Ameryki (USA)20B
167Suazi (Swaziland)20B
168Sudan20B
169Sudan Południowy20B
170Surinam30C
171Syria30C
172Szwajcaria z Liechtensteinem11A1
173Szwecja10A2
174.wi.tej Heleny Wyspa (St.Helen, Saint Helen, Sainte - Helene)20B
175Świętego Krzysztofa Wyspa i Nevis (St. Kitts and Nevis, Saint Kitts and Nevis, Saint- Christophe et Nevis)30C
176Świętej Łucji Wyspa (St. Lucia, Saint Lucia, Sainte Lucia)30C
177Świętego Tomasza i Książęca Wyspy (Sao Tome et Principe)20B
178Świętego Wincenta Wyspa i Grenadyny (St. Vincent and Grenadines, Saint Vincent and Grenadines, Saint-Vincent-et-Grenadines)30C
179Tadżykistan30C
180Tajlandia30C
181Tajwan30C
182Tanzania20B
183Togo20B
184Tristan da Cunha (Wyspy)20B
185Trynidad i Tobago30C
186Tunezja20B
187Turcja10A2
188Turkmenistan30C
189Uganda20B
190Ukraina10A1
191Urugwaj30C
192Uzbekistan30C
193Vanuatu40D
194Watykan10A1
195Wenezuela30C
196Węgry11A1
197Wielka Brytania oraz Irlandia Płn. (bez terytoriów zamorskich)11A3
198Wietnam30C
199Włochy z San Marino11A2
200Wniebowstąpienia Wyspa (Ascension)20B
201Wybrzeże Kości Słoniowej (Cote d'Ivoire)20B
202Zambia20B
203Zimbabwe20B
204Zjednoczone Emiraty Arabskie30C


WRÓĆ DO MENU »