Od 1 kwietnia 2013 roku zmieniły się przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku VAT w obszarze usług pocztowych. Zgodnie ze zmianami, najpopularniejsze usługi pocztowe (powszechne), czyli listy i paczki pocztowe (krajowe i zagraniczne) w dalszym ciągu nie będą obciążane tym podatkiem. Stawką VAT objęte będą niepowszechne usługi pocztowe.
 


SPIS TREŚCI:
Rozdział I. Druk bezadresowy w obrocie krajowym »
Rozdział II. Przesyłka reklamowa »
Rozdział III. Telegram pocztowy w obrocie krajowym »
Rozdział IV. Przekaz pocztowy w obrocie krajowym »
Rozdział V. Przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym »
Rozdział VI. Ekspres pieniężny (EP) w obrocie krajowym »
Rozdział VII. Wpłaty na rachunki bankowe »
Rozdział VIII. Opłaty dodatkowe do przekazów pocztowych i usług finansowych płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym »

 

 

Wszystkie cenniki na tej stronie maja charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych w stosunku do Poczty Polskiej SA. Udostępnione cenniki nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie służą pomocniczemu obliczaniu opłat pocztowych. W celu weryfikacji cen, zapraszamy do skorzystania z aktualnych cenników dostępnych w formie elektronicznej na stronie oficjalnej cennik.poczta-polska.pl Przedstawione ceny są cenami brutto. Administrator nie odpowiada za chwilowy brak aktualności cenników.

Stan prawny z dnia: 01.02.2014r.

Rozdział I. Druk bezadresowy w obrocie krajowym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)1)
1.OPŁATY ZASADNICZE
Druk bezadresowy w obrocie krajowym
Ze standardowym terminem doręczenia*Z umownym terminem doręczenia
1.1.do 5 g0,080,11
1.2.ponad 5 g do 10 g0,100,14
1.3.ponad 10 g do 20 g0,150,21
1.4.ponad 20 g do 30 g0,170,23
1.5.ponad 30 g do 40 g0,200,26
1.6.ponad 40 g do 50 g0,230,29
1.7.ponad 50 g do 100 g0,300,40
1.8.ponad 100 g do 250 g0,500,65
1.9.ponad 250 g do 500 g0,901,10
* doręczenie w terminie 7 dni roboczych po dniu nadania.


2.POZOSTAŁE OPŁATY
Druk bezadresowy w obrocie krajowym
2.1.Sprawdzenie doręczenia druków bezadresowych przy udziale KLienta - minimum 40 sprawdzonych punktów doręczeń4,00 zł za każdy sprawdzony punkt doręczeń
2.2.Raport z wykonania zlecenia doręczenia druków bezadresowych8,00 zł za każdą placówkę doręczającą
2.3.Odbiór druków bezadresowych z miejsca wskazanego przez nadawcęzgodnie z umową
2.4.Przygotowanie i adresowanie pakietów z drukami bezadresowymizgodnie z umową
1) z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, określone w cenniku opłaty w kwocie netto, należy powiększyć o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.Rozdział II. Przesyłki reklamowe

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata netto (w złotych)*
9.Przesyłka reklamowaGabaryt AGabaryt B
9.1.do 50 g1,301,55
9.2.ponad 50 g do 100 g1,401,70
9.3.ponad 100 g do 350 g1,701,90
9.4.ponad 350 g do 500 g2,102,70
9.5.ponad 500 g do 1000 g3,205,40
9.6.ponad 1000 g do 2000 g4,507,00
WYMIARY PRZESYŁEK REKLAMOWYCH

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 cm x 140 cm
MAXIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm
* należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.Rozdział III. Telegram pocztowy w obrocie krajowym

WRÓĆ DO MENU »
OPŁATY ZASADNICZE
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata nettoVAT (23%)Opłata brutto
10.Telegram pocztowy doręczany przez kuriera w terminie do 6 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym i pozamiejscowym obszarze doręczeń
10.1.za moduł zawierający do 160 znaków35,008,0543,05
10.2.za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków15,003,4518,45
11.Telegram pocztowy doręczany w terminie do 8 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym obszarze doręczeń
11.1.za moduł zawierający do 160 znaków22,005,0627,06
11.2.za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków15,003,4518,45
12.Telegram pocztowy doręczany w terminie do 36 godzin od nadania do doręczenia w miejscowym i pozamiejscowym obszarze doręczeń
12.1.za moduł zawierający do 160 znaków13,002,9915,99
12.2.za każdy następny moduł zawierający do 160 znaków9,002,0711,07

OPŁATY DODATKOWE
13.Potwierdzenie doręczenia/wydania (w tym wydania na poste restante) telegramu pocztowego:
13.1.- telefonicznie3,000,693,69
13.2.- faksem3,000,693,69
13.3.- drogą elektroniczną1,000,231,23
14.Potwierdzenie odbioru telegramu pocztowego drogą pocztową2,700,623,32
15.Wydanie odpisu dowodu nadania telegramu pocztowegouchylono
16.Udzielenie nadawcy lub adresatowi informacji o telegramie pocztowymuchylono
17.Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej S.A. pisemnego zastrzeżenia adresata:
17.1.- stałegouchylono
17.2.- okresowego, za każdy miesiąc lub jego częśćuchylono
17.3.- jednorazowego do odbioru określonego telegramu pocztowegouchylono
18.Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:
18.1.- do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych telegramów pocztowychuchylono
18.2.- do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych telegramów pocztowych, za każdy miesiąc lub jego częśćuchylono
18.3.- do jednorazowego odbioru określonego telegramu pocztowegouchylono
19.Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu telegramu pocztowego przed wysłaniem z placówki nadawczej2,000,462,46
UWAGA:
Pobrane przy nadaniu opłaty podlegają zwrotowi
20.Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę żądania w zakresie zmiany adresu telegramu pocztowego przed wysłaniem z placówki nadawczej2,000,462,46
21.Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu telegramu pocztowego po jego wysłaniu z placówki nadawczej13,002,9915,99
UWAGA:
Wniesione przy nadaniu opłaty nie podlegają zwrotowi


Rozdział IV. Przekaz pocztowy w obrocie krajowym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
 
22.
 
Przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadany za pośrednictwem internetu1 % od kwoty przekazu + 5,20
 
23.
 
Przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadany w placówce pocztowej1 % od kwoty przekazu + 5,20Rozdział V. Przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
 
24.
 
Przekaz pocztowy w obrocie zagranicznym1 % od kwoty przekazu + 23,00
UWAGA:
usługa świadczona do krajów, z którymi Poczta Polska S.A. podpisała umowy o wymianie przekazów.


Rozdział VI. Ekspres pieniężny (EP) w obrocie krajowym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
 
25.
 
Ekspres pieniężny "na teraz"
/wypłata w urzędzie pocztowym po upływie 10 minut od czasu nadania/.
1 % od kwoty EP + 14,00
 
26.
 
Ekspres pieniężny "na dziś"
/wypłata pod wskazanym adresem w ciągu 6 godzin od nadania/.
1 % od kwoty EP + 35,00
 
27.
 
Ekspres pieniężny "na jutro"
/wypłata pod wskazanym adresem następnego dnia roboczego od nadania/.
1 % od kwoty EP + 12,00
UWAGA:
do terminów realizacji określonych w poz. 25 - 27 nie wlicza się czasu określonego w §4 ust.3 Regulaminu świadczenia usługi Ekspres Pieniężny w obrocie krajowym.


Rozdział VII. Wpłaty na rachunki bankowe

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
 
28.
 
Wpłata na rachunek bankowy STANDART.1) 2,50 zł przy kwocie wpłaty w wysokości do 1000,00 zł,
2) 0,50% od kwoty wpłaty w wysokości powyżej 1000,00 zł.
 
29.
 
Wpłata na rachunek bankowy STANDART na rzecz organizacji pożytku publicznego.1,00 zł
 
30.
 
Wpłata na rachunek bankowy STANDART na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne.1,75 zł
 
31.
 
Wpłata na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych.5,00 zł
 
32.
 
Wpłata z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz urzędów skarbowych.5,00 zł
 
33.
 
Wpłata na rachunek bankowy STANDART Priorytet.3,00zł


Rozdział VIII. Opłaty dodatkowe do przekazów pocztowych i usług finansowych płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
Nazwa usługiOpłata (w złotych)
 
34.
 
Potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego w obrocie krajowym1,90 zł
 
35.
 
Potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym3,00 zł
UWAGI:
1) potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego może być zgłoszone tylko w momencie nadawania przekazu,
2) opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przekazu pocztowego,
3) potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego w obrocie zagranicznym może być realizowane tylko do krajów, które świadczą taką usługę.
 
36.
 
Komunikat SMS - powiadomienie nadawcy o przyjęciu przekazu pocztowego lub Ekspresu Pieniężnego do realizacji lub pakietu z przekazami pocztowymi lub Ekspresami Pieniężnymi do realizacji - za każdy przekaz i Ekspres Pieniężny lub za każdy pakiet,0,20 zł
 
37.
 
Komunikat SMS - powiadomienie nadawcy o końcowym stanie realizacji (np. wypłata, zwrot do nadawcy) przekazu pocztowego lub Ekspresu Pieniężnego do realizacji - za każdy przekaz i Ekspres Pieniężny.0,20 zł
UWAGA:
komunikaty określone w poz. 36 i 37 są realizowane wyłącznie w przypadku nadania przez Internet przekazów pocztowych i Ekspresów Pieniężnych w obrocie krajowym.
 
38.
 
Wydanie odpisu potwierdzenia nadania przekazu pocztowego, odpisu zbiorowego dowodu nadania przekazów pocztowych, Ekspresu Pieniężnego, wpłaty na rachunek bankowy - za każdy egzemplarz.3,00 zł
 
39.
 
Za udzielenie informacji o Ekspresie Pieniężnym.4,50 zł
 
40.
 
Zwrot przekazem pocztowym: przekazu pocztowego, Ekspresu Pieniężnego do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich realizacji.5,20 zł
 
41.
 
Zwrot wpłaty na rachunek bankowy do nadawcy po wyczerpaniu możliwości realizacji - przy zwrocie kwoty na adres wskazany przez wpłacającego.5,20 zł
 
42.
 
Zwrot wpłaty na rachunek bankowy do nadawcy po wyczerpaniu możliwości realizacji - przy zwrocie kwoty na rachunek bankowy wskazany przez wpłacającego.2,50 zł
UWAGA:
wniesiona przy nadaniu opłata za potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego podlega zwrotowi.
 
43.
 
Za przyjęcie w placówce Poczty Polskiej S.A. pisemnego zastrzeżenia adresata w zakresie doręczenia przekazu pocztowego lub Ekspresu Pieniężnego "na dziś" i "na jutro" osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem:
 
43.1
 
stałego,21,00 zł
 
43.2
 
okresowego - za każdy miesiąc lub jego część,4,50 zł
 
43.3
 
jednorazowego - do odbioru określonego przekazu pocztowego lub Ekspresu Pieniężnego.2,00 zł
UWAGA:
w przypadku jednoczesnego złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz zadresatem, opłaty za przyjęcie zastrzeżenia nie pobiera się.
 
44.
 
Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:
 
44.1
 
do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przekazów pocztowych lub Ekspresu Pieniężnego,21,00 zł
 
44.2
 
do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przekazów pocztowych lub Ekspresu Pieniężnego za każdy miesiąc lub jego część,4,50 zł
 
44.3
 
do jednorazowego odbioru określonego przekazu pocztowego lub Ekspresu Pieniężnego.2,00 zł
UWAGA:
w przypadku jednoczesnego przyjęcia pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub okresowego odbioru przesyłek rejestrowanych, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa, nie pobiera się.
 
45.
 
Przyjęcie, zgłoszonego przez nadawcę przekazu pocztowego żądania w zakresie:
 
45.1
 
w obrocie krajowym: odstąpienia od umowy lub zmiany adresata lub jego adresu,7,50 zł
 
45.2
 
w obrocie zagranicznym: odstąpienia od umowy lub korekty adresu.31,00 zł
UWAGI:
1) jeśli żądanie odstąpienia od umowy zotało zgłoszone przez nadawcę przed wysłaniem przekazu pocztowego z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A., wniesione przy nadaniu opłaty za nadanie podlegają zwrotowi,
2) jeśli żądanie odstąpienia od umowy zostało zgłoszone przez nadawcę po wysłaniu przekazu pocztowego z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A., wniesione przy nadaniu opłaty za nadanie nie podlegają zwrotowi,
3) w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przekazu opłata za potwierdzenie odbioru podlega zwrotowi.
 
46.
 
Przechowywanie przekazu pocztowego, na pisemne żądanie adresata, wplacówce Poczty Polskiej S.A. po upływie terminu odbioru - za każde żądanie.3,50 zł
UWAGI:
1) termin odbioru przekazów pocztowych wynosi 14 dni,
2) żądanie przechowywania przekazu pocztowego może być zrealizowane maksymalnie do upływu terminu ważności przekazu pocztowego.
 
45.
 
Wykonanie, przyjętego od adresata żądania dosłania przekazu pocztowego pod wskazany adres:
 
45.1
 
1) przyjęcie żądania dosłania,4,50 zł
 
45.2
 
2) opłata za dosłanie.5,20 zł
UWAGI:
1) opłata za dosłanie przekazu pocztowego pobierana jest przy jego doręczeniu,
2) opłaty za dosłanie nie pobiera się w przypadku, gdy żądanie dosłania przekazu pocztowego dotyczy obszaru doręczeń tego samego urzędu pocztowego,
3) w przypadku jednoczesnego przyjęcia żądania dosłania przesyłek rejestrowanych, opłaty za przyjęcie żądania dosłania przekazu pocztowego nie pobiera się.


WRÓĆ DO MENU »