Od 1 kwietnia 2013 roku zmieniły się przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku VAT w obszarze usług pocztowych. Zgodnie ze zmianami, najpopularniejsze usługi pocztowe (powszechne), czyli listy i paczki pocztowe (krajowe i zagraniczne) w dalszym ciągu nie będą obciążane tym podatkiem. Stawką VAT objęte będą niepowszechne usługi pocztowe.
 


SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ 1: CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI POCZTEX W OROCIE KRAJOWYM DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Rozdział I. Ekspres 24 – opłaty za usługę – doręczenie pod adres oraz z opcją "odbiór w punkcie" »
Rozdział II. Kurier Miejski, Kurier Krajowy, Kurier Bezpośredni »
Rozdział III. Usługi dodatkowe »
Rozdział IV. Opłaty dodatkowe, opłaty za zwrot, pozostałe opłaty »

CZĘŚĆ 2: CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE NIEPOWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH PACZKA EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 W OBROCIE KRAJOWYM DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Rozdział V. Opłaty za usługę Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 »
Rozdział VI. Opcje usługi »
Rozdział VII. Usługi dodatkowe »
Rozdział VIII. Opłaty dodatkowe, opłaty za zwrot, pozostałe opłaty »

CZĘŚĆ 3: CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI POCZTOWEJ NIEPOWSZECHNEJ PACZKA MINI W OBROCIE KRAJOWYM
Rozdział IX. Opłaty za usługę Paczka Mini »
Rozdział X. Opłaty dodatkowe, »
Rozdział XI. Opłaty za zwrot paczki Mini »

 

 

Wszystkie cenniki na tej stronie maja charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych w stosunku do Poczty Polskiej SA. Udostępnione cenniki nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie służą pomocniczemu obliczaniu opłat pocztowych. W celu weryfikacji cen, zapraszamy do skorzystania z aktualnych cenników dostępnych w formie elektronicznej na stronie oficjalnej cennik.poczta-polska.pl Przedstawione ceny są cenami brutto. Administrator nie odpowiada za chwilowy brak aktualności cenników.

Stan prawny z dnia: 01.02.2014r.


CZĘŚĆ 1: CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI POCZTEX W OROCIE KRAJOWYM DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Rozdział I. Ekspres 24 – opłaty za usługę – doręczenie pod adres oraz z opcją "odbiór w punkcie"

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
MasaOpłata (w złotych)
1.1.opakowanie firmowe do 1 kg1)34,00
1.2.do 5 kg41,00
1.3.powyżej 5 kg do 10 kg44,00
1.4.powyżej 10 kg do 20 kg49,00
1.5.powyżej 20 kg do 30 kg54,00
1.6.powyżej 30 kg do 50 kg80,00
1)opakowanie firmowe do 1 kg, druk nakładu Poczty Polskiej S.A. nr 144


Rozdział II. Kurier Miejski, Kurier Krajowy, Kurier Bezpośredni

WRÓĆ DO MENU »
Kurier Miejski – opłaty za usługę doręczenie do 3 godzin – w granicach administracyjnych miasta nadania
 
Poz.
 
Strefa doręczeń od punktu nadania do punktu doręczeń
Opłata w złotych
2.Masa przesyłkido 5 kmpow. 5 do 10 kmpow. 10 do 15 kmpow. 15 km
2.1.opakowanie firmowe do 1 kg15,9922,1428,2934,44
2.2.do 5 kg24,6030,7536,9043,05
2.3.powyżej 5kg do 10 kg30,7536,9043,0549,20
2.4.powyżej 10 kg do 20 kg36,9043,0549,2055,35
2.5.powyżej 20 kg do 30 kg39,6043,0549,2055,35
2.6.powyżej 30 kg do 50 kg61,5073,8086,1098,40


Kurier Miejski – opłaty za usługę doręczenie do 4 godzin – poza granicami administracyjnymi miasta nadania
(przy czym odległość miejscowości, w której dokonuje się odbioru od miejscowości doręczenia nie może być większa niż 40 km)
 
Poz.
 
Strefa doręczeń od punktu nadania do punktu doręczeń
Opłata w złotych
3.Masa przesyłkido 10 kmpow. 10 do 15 kmpow. 15 do 20 kmpow. 20 do 30 kmpow. 30 do 40 km*
3.1.opakowanie firmowe do 1 kg22,1428,2934,4446,7459,04
3.2.do 5 kg30,7536,9043,0555,3567,65
3.3.powyżej 5kg do 10 kg36,9043,0549,2061,5073,80
3.4.powyżej 10 kg do 20 kg43,0549,2055,3567,6579,95
3.5.powyżej 20 kg do 30 kg43,0549,2055,3567,6579,95
3.6.powyżej 30 kg do 50 kg73,8086,1098,40110,70123,00
UWAGA: *w odległości powyżej 40 km – usługa może być realizowana w serwisie Kurier Bezpośredni


Kurier Krajowy – opłaty za usługę
 
Poz.
 
MasaOpłata (w złotych)
4.1.opakowanie firmowe do 1 kg92,25
4.2.do 5 kg123,00
4.3.powyżej 5 kg do 10 kg147,60


Kurier Bezpośredni – opłaty za usługę
 
Poz.
 
MasaOpłata (w złotych)*
5.1.do 20 kg2,21
5.2.powyżej 20 kg do 30 kg2,21
5.3.powyżej 30 kg do 100 kg3,08
*Opłata naliczana za każdy kilometr liczony w obie strony - nie mniej niż 98,40 zł


Rozdział III. Usługi dodatkowe

WRÓĆ DO MENU »
Ekspres 24
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
6.Doręczenie do 8:0086,10
7.Doręczenie do 9:0049,20
8.Doręczenie do 12:0018,45
9.Doręczenia na wskazaną godzinę49,20
10.Doręczenie po 17:0024,60
11.Doręczenie we wskazanym dniu12,30
12.Doręczenie w sobotę50% opłaty za usługę
Ekspres 24, Kurier Miejski, Kurier Krajowy, Kurier Bezpośredni
13.Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki:
- SMS-em
- e-mailem
0,50
14.Ostrożnie50% opłaty za usługę
15.Dokumenty zwrotnejak opłata za usługę Pocztex do 1 kg nadaną w opakowaniu firmowym w wybranym serwisie
16.Sprawdzenie zawartości6,15
17.Potwierdzenie odbioru:
17.1- jako przesyłka listowa nierejestrowana priorytetowa2,34
17.2- jako przesyłka Pocztexjak opłata za usługę Pocztex do 1 kg nadaną w opakowaniu firmowym w wybranym serwisie
18.Doręczenie przesyłki do rąk własnych18,45
19.Ponadgabaryt50% opłaty za usługę
20.Pobranie*
20.1- przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy2,45
20.2- przekazanie kwoty pobrania na adres przekazem pocztowym7,20
*UWAGA: Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł
Kurier Miejski, Kurier Bezpośredni
21.Doręczenie do 90 minut18,45
22.Odbiór/doręczenie w sobotę50% opłaty za usługę
23.Odbiór/doręczenie w niedzielę/święto20% opłaty za usługę
24.Odbiór/doręczenie 20:00-7:0020% opłaty za usługę


Rozdział IV. Opłaty dodatkowe, opłaty za zwrot, pozostałe opłaty

WRÓĆ DO MENU »
OPŁATY DODATKOWE
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
25.Wartość (powyżej 100,00 zł)0,06 zł za każde 10,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część, nie mniej niż 1,23 zł
UWAGA: Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki może wynosić nie więcej niż 20 000 zł, z zastrzeżeniem poz. 4, dla której zadeklarowana wartość nie może być wyższa niż 1 200 zł


OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI - Ekspres 24
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
26.Zwrot przesyłki do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia odbiorcyopłata jak za przesyłkę nadaną odpowiednio do masy i serwisu nadanej przesyłki wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 27 – 34
27.Pobraniepodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
28.Potwierdzenie odbiorupodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
29.Ponadgabarytdodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1
30.Ostrożniedodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1
31.Sprawdzenie zawartościpodlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez odbiorcę po sprawdzeniu zawartości
32.Doręczenie do rąk własnychpodlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez adresata
33.Dokumenty zwrotnepodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
34.Wartośćdodatkowo pobierana jest zgodnie z poz. 25
35.Ubezpieczenienie podlega zwrotowi opłata za składkę wniesiona w momencie nadania przesyłki


OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI - Kurier Miejski, Kurier Krajowy, Kurier Bezpośredni
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
36.Zwrot przesyłki do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania nadawcy
36.1.1. Kurier Miejski do 3 h- opłata jak za przesyłkę nadaną odpowiednio do masy i strefy doręczeń (liczby kilometrów) wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 37 – 44
36.2.2. Kurier Miejski do 4 h– opłata jak za przesyłkę nadaną w serwisie Ekspres 24 odpowiednio do masy wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 37– 44
36.3.3. Kurier Krajowy– opłata jak za przesyłkę nadaną w serwisie Ekspres 24 odpowiednio do masy wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 37 – 44
36.4.4. Kurier Bezpośredni– opłaty nie pobiera się wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 37 – 44
37.Pobraniepodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
38.Potwierdzenie odbiorupodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
39.Ponadgabarytdodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z odpowiednio poz. 1 albo poz. 2
40.Ostrożniedodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z odpowiednio poz. 1 albo poz. 2
41.Sprawdzenie zawartościpodlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez odbiorcę po sprawdzeniu zawartości
42.Doręczenie do rąk własnychpodlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez adresata
43.Dokumenty zwrotnepodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
44.Wartośćdodatkowo pobierana jest zgodnie z poz. 25
45.Ubezpieczenianie podlega zwrotowi opłata za składkę wniesiona w momencie nadania przesyłki


POZOSTAŁE OPŁATY
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
46.Wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki lub odpisu zbiorowego dowodu odbioru przesyłek - za każdy egzemplarz3,69
47.Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej pisemnego zastrzeżenia adresata w zakresie doręczania lub wydawania przesyłek osobie pełnoletniej zamieszkałej z adresatem:
47a.- stałego,25,83
47b.- okresowego za każdy miesiąc lub jego część,5,54
47c.- jednorazowego, do odbioru określonej przesyłki2,46
UWAGA: W przypadku wcześniejszego złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, opłaty za rozszerzenie zastrzeżenia odnośnie usług objętych niniejszym cennikiem nie pobiera się.
48.Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:
48a.- do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek Pocztex25,83
48b.- do okresowego odbioru wszystkich przesyłek Pocztex, za każdy miesiąc lub jego część5,54
48c.- do jednorazowego odbioru określonej przesyłki Pocztex2,46
UWAGA: W przypadku wcześniejszego złożenia przez odbiorcę pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub okresowego odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, opłaty za rozszerzenie pełnomocnictwa odnośnie usług objętych niniejszym cennikiem nie pobiera się.
49.Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę przed wysłaniem przesyłki Pocztex z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A. żądania w zakresie:
- odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki
lub
- zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki,
2,46
UWAGA: W przypadku zwrotu przesyłki wniesione przy nadaniu opłaty PODLEGAJĄ zwrotowi.
50.Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A. żądania w zakresie
- odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki
lub
- zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki,
50.1.opłata za przyjęcie żądania i przekazania telegramem pocztowym,8,61
50.2.opłata za przyjęcie żądania i przekazania drogą telefoniczną, drogą elektroniczną9,23
50.3.opłata za zwrot lub dosłanie przesyłkijak za zwrot danej przesyłki
UWAGA: Wniesione przy nadaniu opłaty NIE PODLEGAJĄ zwrotowi, z wyjątkiem opłaty za niewykonane usługi dodatkowe i opłaty dodatkowe, które w przypadku zwrotu przesyłki PODLEGAJĄ zwrotowi, na zasadach określonych w niniejszym cenniku


SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE
 
Poz.
 
SUMA UBEZPIECZENIAOPŁATA ZA SKŁADKĘ (w złotych)
51.1 000,00 złwliczona w opłatę za nadanie
52.5 000,00 zł1,20 zł
53.10 000,00 zł1,80 zł
54.20 000,00 zł2,20 zł
55.50 000,00 zł3,00 zł


CZĘŚĆ 2: CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE NIEPOWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH PACZKA EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 W OBROCIE KRAJOWYM DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Rozdział V. Opłaty za usługę Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48

WRÓĆ DO MENU »
OPŁATY ZA USŁUGĘ
 
Poz.
 
MasaPaczka EKSTRA24PACZKA24PACZKA48
1.1.do 5 kg18,0015,5014,00
1.2.powyżej 5 kg do 10 kg23,0020,5019,00
1.3.powyżej 10 kg do 20 kg28,0025,5024,00
1.4.powyżej 20 kg do 30 kg33,0030,5029,00OPŁATY SPECJALNE ZA USŁUGĘ
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
2.Paczka EKSTRA24
2.1.opakowanie firmowe do 1 kg1)15,00
2.2.paczka do 0,5 kg2)13,50
2.3.PACZKA24
2.4.paczka do 0,5 kg2)11,00
1)Opakowanie firmowe do 1 kg, druk nakładu Poczty Polskiej S.A. nr 144
2)Opakowanie własne Klienta o wymiarach maksymalnych 32x22x10 cm


Rozdział VI. Opcje usługi

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
WyszczególnienieKWOTA OBNIŻKI za każdą nadaną przesyłkę (zł)
3.Odbiór w punkcie2,50


Rozdział VII. Usługi dodatkowe

WRÓĆ DO MENU »
Paczka EKSTRA24
 
Poz.
 
WYSZCZEGÓLNIENIEOPŁATA (zł)
4.Doręczenie do 8:0086,10
5.Doręczenie do 9:0049,20
6.Doręczenie do 12:0018,45
7.Doręczenia na wskazaną godzinę49,20
8.Doręczenie po 17:0024,60
9.Doręczenie we wskazanym dniu12,30
10.Doręczenie w sobotę50% opłaty za nadanie
Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48
11.Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki:
- SMS-em
- e-mailem
0,50
12.Ostrożnie50% opłaty za nadanie
13.Dokumenty zwrotne:
13.1.- jako Paczka EKSTRA24jak opłata za usługę Paczka EKSTRA24 do 1 kg nadaną w opakowaniu firmowym
13.2.- jako PACZKA24/ PACZKA48jak opłata za usługę PACZKA24/ PACZKA48 do 5 kg
14.Sprawdzenie zawartości6,15
15.Potwierdzenie odbioru:
15.1.- jako przesyłka listowa nierejestrowana priorytetowa2,34
15.2.- jako Paczka EKSTRA24jak opłata za usługę Paczka EKSTRA24 do 1 kg nadaną w opakowaniu firmowym
15.3.- jako PACZKA24/ PACZKA48jak opłata za usługę PACZKA24/ PACZKA48 do 5 kg
16.Doręczenie przesyłki do rąk własnych18,45
17.Ponadgabaryt50% opłaty za nadanie
18.Pobranie*
18.1.- przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy2,45
18.2.- przekazanie kwoty pobrania na adres przekazem pocztowym7,20
UWAGA: *Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł


Rozdział VIII. Opłaty dodatkowe, opłaty za zwrot, pozostałe opłaty

WRÓĆ DO MENU »
OPŁATY DODATKOWE
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
19.Wartość (powyżej 100,00 zł)za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część 1,50
UWAGA: Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki może wynosić nie więcej niż 20 000 zł.


OPŁATY ZA ZWROT PRZESYŁKI
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
20.Zwrot przesyłki do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia odbiorcyopłata jak za przesyłkę nadaną odpowiednio do masy i serwisu nadanej przesyłki wraz z pozostałymi zasadami ujętymi w poz. 21 – 28
21.Pobraniepodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
22.Potwierdzenie odbiorupodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
23.Ponadgabarytdodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1
24.Ostrożniedodatkowo naliczane 50% opłaty wyliczonej zgodnie z poz. 1 lub z poz. 2
25.Sprawdzenie zawartościpodlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez odbiorcę po sprawdzeniu zawartości
26.Doręczenie do rąk własnychpodlega zwrotowi opłata wniesiona przy nadaniu przesyłki, za wyjątkiem przypadku odmowy odbioru przesyłki przez adresata
27.Dokumenty zwrotnepodlega zwrotowi opłata wniesiona w momencie nadania przesyłki
28.Wartośćdodatkowo pobierana jest zgodnie z poz. 19
29.Ubezpieczenienie podlega zwrotowi opłata za składkę wniesiona w momencie nadania przesyłki


POZOSTAŁE OPŁATY
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
30.Wydanie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki lub odpisu zbiorowego dowodu odbioru przesyłek - za każdy egzemplarz3,69
31.Przyjęcie w placówce Poczty Polskiej pisemnego zastrzeżenia adresata w zakresie doręczania lub wydawania przesyłek osobie pełnoletniej zamieszkałej z adresatem:
31a.- stałego,25,83
31b.- okresowego za każdy miesiąc lub jego część,5,54
31c.- jednorazowego, do odbioru określonej przesyłki2,46
UWAGA: W przypadku wcześniejszego złożenia przez adresata pisemnego zastrzeżenia w zakresie stałego lub okresowego wydawania przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem, opłaty za rozszerzenie zastrzeżenia odnośnie usług objętych niniejszym cennikiem nie pobiera się.
32.Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego:
32a.- do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek25,83
32b.- do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek, za każdy miesiąc lub jego część5,54
32c.- do jednorazowego odbioru określonej przesyłki2,46
UWAGA: W przypadku wcześniejszego złożenia przez odbiorcę pełnomocnictwa pocztowego w zakresie stałego lub okresowego odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, opłaty za rozszerzenie pełnomocnictwa odnośnie usług objętych niniejszym cennikiem nie pobiera się.
33.Wykonanie, zgłoszonego przez nadawcę przed wysłaniem przesyłki z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A. żądania w zakresie:
- odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki
lub
- zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki,
2,46
UWAGA: W przypadku zwrotu przesyłki wniesione przy nadaniu opłaty PODLEGAJĄ zwrotowi.
34.Wykonanie zgłoszonego przez nadawcę po wysłaniu przesyłki z placówki nadawczej Poczty Polskiej S.A. żądania w zakresie
- odstąpienia od umowy i żądanie zwrotu przesyłki
lub
- zmiany umowy w zakresie zmiany adresu lub adresata przesyłki,
34.1.opłata za przyjęcie żądania i przekazania drogą pocztową,4,18
34.2.opłata za przyjęcie żądania i przekazania telegramem pocztowym,8,61
34.3.opłata za przyjęcie żądania i przekazania drogą telefoniczną, drogą elektroniczną9,23
34.4.opłata za zwrot lub dosłanie przesyłkijak za zwrot danej przesyłki
UWAGA: Wniesione przy nadaniu opłaty NIE PODLEGAJĄ zwrotowi, z wyjątkiem opłaty za niewykonane usługi dodatkowe i opłaty dodatkowe, które w przypadku zwrotu przesyłki PODLEGAJĄ zwrotowi, na zasadach określonych w niniejszym cenniku


SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE
 
Poz.
 
SUMA UBEZPIECZENIAOPŁATA ZA SKŁADKĘ (w złotych)
35.500,00 zł0,50 zł
36.1 000,00 zł0,80 zł
37.5 000,00 zł1,20 zł
38.20 000,00 zł2,20 zł
39.50 000,00 zł3,00 zł


CZĘŚĆ 3: CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI POCZTOWEJ NIEPOWSZECHNEJ PACZKA MINI W OBROCIE KRAJOWYM

Rozdział IX. Opłaty za usługę Paczka Mini

WRÓĆ DO MENU »
PACZKA MINI
 
Poz.
 
MasaOpłata (w złotych)
1.do 2000 g8,50
UWAGA: Maksymalna masa przesyłki wynosi 2000 g, do masy przesyłki wlicza sie jej opakowanie.


Rozdział X. Opłaty dodatkowe

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
2.traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością:
2.1.- do 100 złw cenie przesyłki - zgodnie z poz 1.
2.2.- powyżej 100 zł za każde 50 złotych zadeklarowanej wartości lub ich część1,50
3.Priorytetowy termin doręczenia1,00
UWAGA: Maksymalna zadeklarowana wartość przesyłki wynosi 500 zł.


Rozdział XI. Opłaty za zwrot paczki Mini

WRÓĆ DO MENU »
 
Poz.
 
WyszczególnienieOpłata (w złotych)
4.Zwrot przesyłki do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcyjak w poz. 1
Wymiary opakowania firmowego, przy czym:
wymiar zewnętrzny (płaski) - 262 mm x 375 mm,
wymiar wewnętrzny po rozszerzeniu - 250 mm x 360 mm x 50 mm


SKŁADKA Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA
 
Poz.
 
UBEZPIECZENIESKŁADKA (w złotych)
 
5.
 
do 500 zł1,00


WRÓĆ DO MENU »